ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

 

(Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

 

Προς: ΤΗΛΕΡΗΣΠΟΝΣ ΑΕ, Ν. Ιωνία Αττικής, οδός: Αλ. Παναγούλη 62, Τ.Κ. 14234, ΑΦΜ: 099365917, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 2105384888 email: returns@barathome.gr

Με το παρόν γνωστοποιώ την υπαναχώρηση από την σύμβαση πώλησης των ακόλουθων αγαθών:

 

 

Aριθ. Παραγγελίας ..

 

Που παραγγέλθηκε(-αν) στις και που παρελήφθη(-σαν) στις

 

 

 

  • Όνομα καταναλωτή:

  • Διεύθυνση καταναλωτή:

  • Τηλέφωνο καταναλωτή:

  • Αρ. παραγγελίας:

  • Email παραγγελίας:

  • Τρόπος πληρωμής:

 

Επιθυμώ την επιστροφή του αντιτίμου Τράπεζα:

Iban:

 

Όνομα δικαιούχου: Διεύθυνση: Τηλέφωνο:

Email:

 

Ημερομηνία:

 

 

Υπογραφή: