(Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

Προς:  SYNERGY IN SUPPLY CHAIN AE, Ασπρόπυργο Αττικής, Θέση Σχοινέζα, ΑΦΜ 999401766, αρ. τηλεφώνου 2105599100, email BarAtHome@synergy.gr 

Με το παρόν γνωστοποιώ την υπαναχώρηση από την σύμβαση πώλησης των ακόλουθων αγαθών:

 

Aριθ. Παραγγελίας …..

Που παραγγέλθηκε(-αν) στις ______________ και που παρελήφθη(-σαν) στις _____________

 

  • Όνομα καταναλωτή: _____________
  • Διεύθυνση καταναλωτή:_________________
  • Τηλέφωνο καταναλωτή:_________________
  • Αρ. παραγγελίας:_____________________
  • Email παραγγελίας:________________
  • Τρόπος πληρωμής: _____________________

□ Επιθυμώ την επιστροφή του αντιτίμου

Τράπεζα:

Iban: 

Όνομα δικαιούχου:

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο:

Email: 

Ημερομηνία:

 ---------------------------------------------------

Υπογραφή:

___________________