ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ SUB & TORPS ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Γενικά

1.1. Η διενέργεια εξ αποστάσεως αγορών συστημάτων βαρελίσιας μπύρας με το εμπορικό σήμα “SUB” και βαρελιών TORPS 2L, τα οποία είναι συμβατά με τα ως άνω συστήματα, καθώς και λοιπών πρόσθετων και αξεσουάρ σχετικών με το SUB (εφεξής τα «Προϊόντα»), πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής το «Eshop») που είναι προσβάσιμο στην Ιστοσελίδα www.barathome.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). Ειδικότερα, η οργάνωση, λειτουργία και διενέργεια των εξ αποστάσεως πωλήσεων των Προϊόντων και η εν γένει διάθεσή τους μέσω του Eshop θα πραγματοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία FOREST VIEW Internet και Marketing ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, που εδρεύει στην Κηφισιά, οδός ΤΑΚΗ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΤΚ 14564 με ΑΦΜ 997952544, ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ (εφεξής η «FORESTVIEW»), η οποία αποτελεί τρίτο ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο συνεργαζόμενο εμπορικά για την πώληση των Προϊόντων μέσω διαδικτύου με την εταιρεία με την επωνυμία Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ (εφεξής η «Αθηναϊκή»). Επισημαίνεται ότι η Αθηναϊκή δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις αγοράς Προϊόντων μεταξύ της FORESTVIEWκαι των αγοραστών Προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσω του Eshop. Για τον λόγο αυτό δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της FORESTVIEW ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προκύψει εξαιτίας ή με αφορμή τη διενέργεια αγοράς Προϊόντος μέσω του Eshop, εξαιρουμένης της ευθύνης για την ποιότητα των προϊόντων ή των τυχόν ελαττωμάτων αυτών για τα οποία την αποκλειστική ευθύνη φέρει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ.

1.2. Επισημαίνεται ότι σε παρόντα χρόνο, είναι δυνατή η παράδοση των Προϊόντων μόνο στην Αττική, καθώς η διάθεση των Προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό γίνεται στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος το οποίο υλοποιείται αποκλειστικά στον Νομό Αττικής. Συνεπώς, οι καταναλωτές που πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται υπό 1.3. κατωτέρω δύνανται να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε αγορά των Προϊόντων μέσω του Eshop, εφόσον κατοικούν / διαμένουν στην Αττική και η παράδοση των Προϊόντων γίνεται εντός Νομού Αττικής. Σημειώνεται ότι οι παρόντες όροι οι οποίοι διέπουν την αγορά μέσω του Eshop αφορούν αγορές που απευθύνονται σε καταναλωτές που επιθυμούν να αγοράσουν τα Προϊόντα για οικιακή χρήση. Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας, ως καταναλωτής ορίζεται σύμφωνα με την νομοθεσία κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.

1.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση και την πλοήγηση στο Eshop είναι ο καταναλωτής (εφεξής o «Πελάτης») να είναι φυσικό πρόσωπο, να έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Πέραν των ανωτέρω προϋποθέσεων, για την πραγματοποίηση αγορών των Προϊόντων μέσω του Eshop ο Πελάτης υποχρεούται να δημιουργήσει λογαριασμό/εγγραφή στο Eshop. Για την εγγραφή του Πελάτη στο Eshop απαιτούνται τα εξής δεδομένα: ονοματεπώνυμο, email, ημερομηνία γέννησης και κωδικό πρόσβασης. Επισημαίνεται ότι μετά την εγγραφή του στο Eshop, o Πελάτης υποχρεούται να συνδέεται στον λογαριασμό του, με τους κωδικούς του (username & password) προκειμένου να πραγματοποιεί αγορές των Προϊόντων μέσω του Εshop. Ο Πελάτης ευθύνεται για την προστασία

των κωδικών του και οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή τήρησή τους. Οι κωδικοί του Πελάτη είναι αυστηρώς προσωπικοί και απαγορεύεται η παραχώρησή τους σε τρίτα πρόσωπα προκειμένου να αποτραπεί η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση τους (και ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά προς τυχόν ανήλικους). Σε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει ότι οι κωδικοί του έχουν χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο οφείλει να ενημερώσει άμεσα την FORESTVIEW. Η FORESTVIEW λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ και ως εκ τούτου διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πώληση ή/και την παράδοση Προϊόντων σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει ένδειξη ότι παραβιάζει τους ανωτέρω όρους.

1.4. Με την αγορά των Προϊόντων ο Πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, οι οποίοι δύναται να αποθηκευτούν ή/και εκτυπωθούν από την Ιστοσελίδα του Eshop.

2. Υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας - πρόταση για αγορά των Προϊόντων

Ο Πελάτης επιλέγει τα Προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει και τα τοποθετεί στο καλάθι αγορών, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ». Ο Πελάτης δύναται ανά πάσα στιγμή να αφαιρέσει ή/και να προσθέσει οποιοδήποτε από τα Προϊόντα στο καλάθι αγορών πριν ολοκληρώσει την παραγγελία του. H παραγγελία ολοκληρώνεται μόλις ο Πελάτης επιλέξει το εικονίδιο «Ολοκλήρωση Αγοράς». Πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο Πελάτης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των όρων που αφορούν την αγορά Προϊόντων που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση των σχετικών κάτωθι εικονιδίων «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Αγοράς» και «Έχω ενημερωθεί για την πολιτική απορρήτου και cookies». Με την αποδοχή των όρων αγοράς, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα και στο Eshop:

i. Των κύριων χαρακτηριστικών των Προϊόντων που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του Eshop. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των Προϊόντων. Η FORESTVIEW δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι ο Πελάτης δύναται να παραγγείλει μέχρι δυο (2) τεμάχια για το προωθητικό πακέτο Starter Pack (υπό τον όρο Starter Pack ορίζεται είτε ο συνδυασμός (1) συσκευής The Sub και δύο (2) TORPS είτε ο συνδυασμός (1) συσκευής The Sub και τεσσάρων (4) TORPS) και οκτώ (8) τεμάχια ανά κωδικό προϊόντος μπίρας TORPS 2L ανά παραγγελία. H ελάχιστη παραγγελία του πελάτη με προϊόντα ζύθου θα πρέπει να είναι δύο (2) τεμάχια TORPS 2L. ii. Της ταυτότητας/εμπορικής επωνυμίας, της διεύθυνσης και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της FORESTVIEW.

iii. Της συνολικής τιμής αγοράς των Προϊόντων που παρήγγειλε, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κάθε άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης.

iv. Των τρόπων πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας η FORESTVIEWαναλαμβάνει να παραδώσει τα Προϊόντα. Ειδικότερα, για την αγορά Προϊόντων

μέσω του Eshop, ο προβλεπόμενος τρόπος πληρωμής είναι είτε α) με αντικαταβολή (μόνο με μετρητά) κατά την παράδοση του Προϊόντος (το επιτρεπτό όριο για την καταβολή του αντιτίμου σε μετρητά είναι αυτό που ορίζεται κάθε φορά από την νομοθεσία) είτε β) με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Στην περίπτωση πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα τύπου Visa ή Mastercard, ο Πελάτης μεταφέρεται σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών του συνεργαζόμενου με την FORESTVIEWπαρόχου υπηρεσιών πληρωμών όπου συμπληρώνει τα στοιχεία της κάρτας του.

Όπως αναφέρεται και ανωτέρω στους παρόντες όρους αγοράς, η παράδοση των Προϊόντων είναι δυνατή για καταναλωτές που κατοικούν/διαμένουν μόνο στην Αττική, καθώς η διάθεση των Προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό γίνεται στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος το οποίο υλοποιείται αποκλειστικά στον Νομό Αττικής. Οι παραδόσεις των Προϊόντων εντός του Νομού Αττικής πραγματοποιούνται με τους ακόλουθους χρόνους παράδοσης και τα εξής κόστη:

Δωρεάν Παράδοση Standard για παραγγελίες αξίας 50€ και άνω| Παράδοση εντός 3-4 εργάσιμων ημερών για παραγγελίες πριν τις 14:00 κατά τις ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή πριν τις 14:00 Παράδοση Standard με κόστος 8,28 € | Παράδοση εντός 3-4 εργάσιμων ημερών| Για παραγγελίες αξίας 23,79€ έως 49,99€ | Δευτέρα - Παρασκευή, παραγγελίες πριν τις 14:00

Παράδοση Standard με κόστος 5,95€ |Παράδοση εντός 3-4 εργάσιμων ημερών| Για παραγγελίες αξίας έως 23,78€ | Δευτέρα - Παρασκευή, παραγγελίες πριν τις 14:00

 

Σημειώνεται ότι ο χρόνος υπολογισμού για την παράδοση των Προϊόντων ξεκινά από την λήψη ηλεκτρονικού μηνύματος για την αποδοχή έκαστης παραγγελίας, η οποία αποδεικνύεται με την λήψη του εξής ηλεκτρονικού μηνύματος: «Η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι ο Πελάτης οφείλει να παραλάβει τα Προϊόντα αυτοπροσώπως και να διαθέτει τα κατάλληλα έγγραφα ταυτοποίησής του που να αποδεικνύουν τόσο την ταυτοπροσωπία του με το πρόσωπο που έχει εγγραφεί στο Eshop όσο και την ηλικία του. Περαιτέρω, στην περίπτωση που ο παραλήπτης δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Πελάτη (αφορά μόνο την περίπτωση δώρου), ο παραλήπτης υποχρεούται επίσης να επιδείξει τα σχετικά έγγραφα ταυτοποίησης κατά την παραλαβή των προϊόντων που έχει αγοράσει ο Πελάτης. Στην αντίθετη περίπτωση, η FORESTVIEW θα αρνηθεί να παραδώσει τα Προϊόντα και η σύμβαση πώλησης θα ακυρωθεί αυτομάτως ex tunc. Η FORESTVIEW δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που ο υπάλληλος της ή συνεργαζόμενο με αυτή πρόσωπο προσέλθει κατά τις ως άνω προθεσμίες αλλά δεν καταστεί δυνατόν να παραδώσει τα Προϊόντα λόγω απουσίας του Πελάτη ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου από τον Πελάτη προσώπου, το οποίο θα επιδεικνύει τα έγγραφα ταυτοποίησης του Πελάτη και τη νομιμοποίησή του από τον Πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπάλληλος της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας της FORESTVIEW θα αφήνει στη δηλωθείσα διεύθυνση παράδοσης ειδοποιητήριο αποστολής και στη συνέχεια ο Πελάτης θα ενημερώνεται (με ηλεκτρονική επικοινωνία) από τη συνεργαζόμενη με την FORESTVIEW εταιρεία ταχυμεταφορών αναφορικά με την μη ολοκληρωμένη εκτέλεση της παραγγελίας.

v. Των τυχόν περιορισμών παράδοσης και των μέσων πληρωμής.

vi. Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του Πελάτη με το άμεσο κόστος επιστροφής των Προϊόντων στην FORESTVIEW σε περίπτωση υπαναχώρησης του, όπως περιγράφεται 4 κατωτέρω.

vii. Όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση την νομοθεσία, την πληροφορία ότι ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης.

viii. Της ύπαρξης της ευθύνης της FORESTVIEW για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα, όπως προβλέπεται υπό 5 κατωτέρω.

ix. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης του Πελάτη μετά την πώληση, εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών εγγυήσεων.

x. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της δυνατότητας προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η FORESTVIEW, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.

xi. Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.

Επισημαίνεται ότι η αποστολή της ηλεκτρονικής παραγγελίας μέσω του Eshop προς την FORESTVIEW αποτελεί πρόταση για αγορά των Προϊόντων και δήλωση αποδοχής όλων των παρόντων όρων αγοράς.

3. Επιβεβαίωση παραγγελίας - Κατάρτιση της σύμβασης πώλησης

3.1. Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την FORESTVIEW, πριν ο Πελάτης λάβει με ηλεκτρονικό μήνυμα την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας. Ειδικότερα, τα στάδια εξέλιξης της παραγγελίας, για τα οποία ενημερώνεται ο Πελάτης είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email contact@barathome.gr, είτε επικοινωνώντας με την Αθηναϊκή Ζυθοποιίαστο τηλέφωνο 2105384888 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00 με αστική χρέωση), είτε με πρόσβαση στον λογαριασμό που έχει δημιουργήσει με την εγγραφή του στο Eshop είναι τα εξής: (i) καταχώριση/επιβεβαίωση παραγγελίας, σύμφωνα με την οποία η FORESTVIEW ενημερώνει τον Πελάτη ότι η παραγγελία του έχει καταχωρηθεί και έχει γίνει αποδεκτή. Σημειώνεται ότι από αυτό το σημείο δηλαδή το σημείο της αποδοχής, καταρτίζεται η σύμβαση πώλησης μεταξύ του Πελάτη και της FORESTVIEWκαι δημιουργούνται οι αξιώσεις των συμβαλλόμενων μερών από την σύμβαση της πώλησης (ii), αποστολή παραγγελίας, δηλαδή τα Προϊόντα που έχει παραγγείλει ο Πελάτης έχουν συλλεχθεί από την FORESTVIEW και δρομολογηθεί για αποστολή στην διεύθυνση παράδοσης, (iii) παράδοση της παραγγελίας, δηλαδή τα Προϊόντα της παραγγελίας έχουν παραδοθεί στον Πελάτη στην διεύθυνση που έχει δηλώσει (εντός Αττικής).

3.2. Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει την καταχώριση/επιβεβαίωση παραγγελίας και να ενημερώνει άμεσα την FORESTVIEW για

οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στο στάδιο της καταχώρισης της παραγγελίας λαμβάνονται υπόψη για την αποστολή των Προϊόντων.

3.3. Η FORESTVIEW δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της FORESTVIEW ή οφείλονται σε ανωτέρα βία (λ.χ. πανδημία, επιδημία, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές) και ως εκ τούτου η FORESTVIEW δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Σε περίπτωση που οι καθυστερήσεις λόγω των ως άνω περιπτώσεων διαρκέσουν πλέον των τριάντα (30) ημερών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος. Στην περίπτωση αυτή, η FORESTVIEW θα επιστρέψει στον Πελάτη τα χρήματα που τυχόν έχει καταβάλλει για την αγορά των Προϊόντων.

 

4. Νόμιμο Δικαίωμα Υπαναχώρησης

4.1. Υπό την επιφύλαξη όσων προβλέπονται υπό 4.4. κατωτέρω,

ο Πελάτης-καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών αναιτιολόγητα. Η προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών εντός της οποίας ο Πελάτης δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης υπολογίζεται από τον χρόνο παράδοσης των Προϊόντων στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πελάτης. Στην περίπτωση που η σύμβαση αφορά πολλά Προϊόντα παραγγελθέντα από τον Πελάτη με μία παραγγελία και παραδιδόμενα χωριστά, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ξεκινά από την στιγμή παράδοσης του τελευταίου Προϊόντος.

2. Ο Πελάτης δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε από τους κάτωθι τρόπους: (i) είτε συμπληρώνοντας το έντυπο υπαναχώρησης το οποίο θα βρει διαθέσιμο στο link https://cdn.shopify.com/s/files/1/0613/2865/4591/files/f541d075468636d31ad237ef19a996f3.pdf?v=1643971369, και αποστέλλοντας το στην εταιρεία ΤΗΛΕΡΗΣΠΟΝΣ (συνεργάτη της ForestView και υπεύθυνη για το fulfillment των προϊόντων που αγοράζονται μέσα από το www.barathomegr) στη διεύθυνση Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Αλ. Παναγούλη 62, Τ.Κ. 14234 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email returns@barathome.gr (ii) είτε με οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωσή του που να παρουσιάζει την απόφασή του να υπαναχωρήσει, την οποία μπορεί να ασκήσει αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο email returns@barathome.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Mε την αποστολή της ως άνω επικοινωνίας, ο Πελάτης θα λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν λάβει την επιβεβαίωση αυτή θα πρέπει να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο 2105384888 ώρες επικοινωνίας: 9:00 έως 17:00 (αστική χρέωση από σταθερό τηλέφωνο). Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει τα Προϊόντα, στην ίδια κατάσταση που τα παρέλαβε μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ως άνω ενημέρωση. Στην περίπτωση που έχει ανοιχθεί η συσκευασία, αυτή θα πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα και να επιστρέφεται με τα Προϊόντα. Τα έξοδα επιστροφής δεν επιβαρύνουν τον Πελάτη όταν η

αποστολή πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών από την οποία υλοποιήθηκε η αποστολή των Προϊόντων στον Πελάτη. Σημειώνεται ωστόσο ότι τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον Πελάτη σε περίπτωση αποστολής των Προϊόντων με μέσο παράδοσης δικής του επιλογής. Κατά την παραλαβή των Προϊόντων ελέγχεται εάν η συσκευή επέστρεψε στην κατάσταση που την παρέλαβε ο Πελάτης.

 

3. Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στην κατάσταση που το παρέλαβε ο Πελάτης, επιστρέφεται στον Πελάτη το σύνολο των χρημάτων που κατέβαλε για το προϊόν (με την επιφύλαξη της τυχόν απομείωσης της αξίας ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των Προϊόντων), με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο Πελάτης την καταβολή της πληρωμής. Η ForestView θα διενεργεί την επιστροφή της κάθε πληρωμή που έλαβε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ωστόσο δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων μέχρι να επιστραφούν τα Προϊόντα σε αυτήν ή μέχρις ότου ο καταναλωτής παράσχει αποδείξεις ότι απέστειλε τα Προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

4. Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του νόμου δεν εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, στις εξής περιπτώσεις: (i) όταν τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση, (ii) όταν τα Προϊόντα που παραδίδονται έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο Πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις (iii) όταν τα Προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, (iv) όταν πρόκειται για προμήθεια τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών, που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα. Συνεπώς, το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί από τον Πελάτη για την αγορά των βαρελιών μπύρας TORPS.

5. Ευθύνη της FORESTVIEW από την πώληση

5.1. Η FORESTVIEW και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να παραδώσουν στον Πελάτη τα Προϊόντα που παρήγγειλε σύμφωνα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με το άρθρο 534 ΑΚ. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο Πελάτης παραλάβει Προϊόντα με ελαττώματα ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα (εκτός από την περίπτωση της αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, όπως περιγράφεται ανωτέρω υπό 4.), ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την FORESTVIEW είτε i) με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση returns@barathome.gr, είτε (ii) τηλεφωνικά στο τηλ. 2105384888 εργάσιμες ημέρες, ώρες επικοινωνίας: 9:00 έως 17:00 (αστική χρέωση από σταθερό τηλέφωνο).

5.2. Εφόσον διαπιστωθεί κατόπιν της ως άνω επικοινωνίας ότι τα Προϊόντα είναι κατά τα ανωτέρω ελαττωματικά o Πελάτης δικαιούται κατ' επιλογήν του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό

ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η FORESTVIEW οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο.

Τα παραπάνω εκ του νόμου (ΑΚ 540) δικαιώματα του Πελάτη παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών από την παράδοση των Προϊόντων.

6. Εγγύηση

Για το σύστημα βαρελίσιας μπύρας “SUB” παρέχεται εγγύηση από την παραγωγό εταιρεία με την επωνυμία Groupe Seb Ελλάδος ΑΕ (εφεξής ο «Κατασκευαστής») που εδρεύει στην οδό Καβαλιεράτου 7, Κάτω Κηφισιά, αρ. τηλ. 2106371250 και έχει διάρκεια ισχύος δύο (2) έτη. H FORESTVIEW δεν παρέχει δική της εγγύηση ή επέκταση αυτής. Η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς είναι αναγκαία για την ισχύ της εγγύησης, καθώς από την ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς υπολογίζεται ο χρόνος ισχύος της. Επισημαίνεται ότι οι όροι της εγγύησης που παρέχεται από τον Κατασκευαστή, αφορούν αποκλειστικά την αγορά των προϊόντων για οικιακή χρήση και όχι για εμπορική/επαγγελματική. Διευκρινίζεται ότι στην τελευταία περίπτωση η εγγύηση του Κατασκευαστή δε καλύπτει τυχόν τεχνικά ζητήματα ή ελαττώματα, που δύναται να προκύψουν στο Προϊόν, σύμφωνα και με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στους όρους, ως έχουν αναρτηθεί εδώ. Τέλος επισημαίνεται ότι ο Πελάτης δεν επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των προϊόντων προς αξιολόγηση της κατάστασής τους από την παραγωγό εταιρεία, εφόσον χρησιμοποιηθεί η εταιρεία ταχυμεταφορών, η οποία αρχικά απέστειλε τα προϊόντα στον Πελάτη.. Ωστόσο ο Πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής σε περίπτωση που επιθυμεί να αποστείλει τα Προϊόντα στην για αξιολόγηση με μέσο παράδοσης δικής του επιλογής.

 

7. Υπηρεσίες υποστήριξης του Πελάτη μετά την πώληση

Η FORESTVIEW καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσει πλήρως τον Πελάτη. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα στο σύστημα βαρελίσιας μπύρας “ SUB” μετά την πώλησή του, ή απαιτείται συντήρηση ή/και επισκευή του ή/και προμήθεια ανταλλακτικών ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την Αθηναϊκή είτε i) με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@barathome.gr είτε (ii) με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Αθηναϊκής τηλεφωνικά τις εργάσιμες ημέρες, ώρες επικοινωνίας: 9:00 έως 17:00 στον αρ. τηλ.. 2105384888 (Αστική χρέωση που ακολουθεί τον τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου της τηλεφωνικής σύνδεσης του πελάτη).

8. Όροι χρήσης του Eshop και περιορισμός ευθύνης

8.1. Για την πρόσβαση και την πλοήγηση στο Eshop ο Πελάτης υποχρεούται να έχει συμπληρώσει τα 18 έτη και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Περαιτέρω, για την πραγματοποίηση αγοράς των Προϊόντων μέσω του Eshop, ο Πελάτης υποχρεούται να δημιουργήσει λογαριασμό/εγγραφή στο Eshop, όπως περιγράφεται υπό 1.3. ανωτέρω. Ο Πελάτης αποκτά μία μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης τoυ Eshop για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες όρους, ήτοι πλοήγησης και πραγματοποίησης αγορών των Προϊόντων. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή άλλου είδους εκμετάλλευσης τoυ Eshop και του περιεχομένου του για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Η άδεια

πρόσβασης που παρέχεται στον Πελάτη δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση, αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, μετάδοση, ανακοίνωση, θέση σε κυκλοφορία, τροποποίηση ή εκχώρηση άδειας ή άλλο τρόπο εκμετάλλευσης τoυ Eshop ή του περιεχομένου. Επιπλέον όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στo Eshop υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία. Συνεπώς, ο Πελάτης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο, πληροφορία, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της FORESTVIEW και της Αθηναϊκής.

8.2. Η Αθηναϊκή και η FORESTVIEW, καθώς και οι συνεργάτες τους καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, ώστε οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο του Εshop να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Συναφώς, η Αθηναϊκή και η FORESTVIEW, καθώς και οι συνεργάτες τους επιδεικνύουν την προσήκουσα επιμέλεια ώστε οι φωτογραφίες των Προϊόντων και οι λοιπές πληροφορίες που εμφανίζονται στο Εshop καθώς και τα τυχόν αναρτημένα βίντεο να απεικονίζουν κατά το μέτρο του δυνατού την πραγματική κατάσταση των Προϊόντων. Ωστόσο, τα ως άνω μέρη ουδεμία ευθύνη έχουν για την ορθή και συνεχή λειτουργία του Eshop, την δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης σε αυτόν, τον πλήρη, ακριβή και επίκαιρο χαρακτήρα των περιεχομένων, των πληροφοριών, των εικαστικών, των φωτογραφιών, των χαρακτηριστικών, των προδιαγραφών και των τιμών των Προϊόντων και εν γένει των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στο Eshop, την απουσία ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού ή τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε Προϊόντα. Συναφώς, η Αθηναϊκή και η FORESTVIEW, καθώς και οι συνεργάτες τους δεν ευθύνονται σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στο Eshop για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής τους, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα. Περαιτέρω, η Αθηναϊκή και η FORESTVIEW, διατηρούν κάθε δικαίωμα να περιορίσουν, αναστείλουν ή διακόψουν χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση του Πελάτη στο Eshop ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτού. Συνεπώς, η Αθηναϊκή και η FORESTVIEW ενημερώνουν τον Πελάτη ότι τόσο το σύνολο του περιεχομένου του Eshop όσο και η προβολή των Προϊόντων παρέχονται «ως έχουν» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά τους, την ορθότητα τους ή για την καταλληλόλητα για την χρήση ή για τον σκοπό που προορίζονται τα προς διάθεση Προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Πελάτης αποδέχεται ότι τα Προϊόντα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και εν γένει εικόνα των πωλούμενων Προϊόντων από το Eshop.

8.3. Η πρόσβαση και χρήση του Eshop γίνεται με ίδια μέσα του Πελάτη, ο οποίος οφείλει να συμπληρώνει ορθά και με ακρίβεια τα δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών και των πληροφοριών που προβλέπονται στο Eshop. Ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση στο Eshop με δική του πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη και έχοντας πλήρη επίγνωση ότι το Eshop περιλαμβάνει προϊόντα ζύθου. Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει, υπερασπιστεί και απαλλάξει την FORESTVIEW, την Αθηναϊκή, τις εταιρείες του Ομίλου Heineken και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη που προκύπτουν εξαιτίας ή με αφορμή την τυχόν υπαίτια παράνομη ή αντισυμβατική χρήση του Eshop από αυτόν ή από την υπαίτια παραβίαση εκ μέρους του οποιουδήποτε εκ των όρων χρήσης.

8.4. Οι σύνδεσμοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Eshop ενδέχεται να μεταφέρουν εκτός του δικτύου και των συστημάτων της Ιστοσελίδας και η Αθηναϊκή και η FORESTVIEW δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια ή τη λειτουργία αυτών των διαδικτυακών τόπων τρίτων. Οι σύνδεσμοι παρέχονται καλή τη πίστη και η Αθηναϊκή και η FORESTVIEW δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η περίληψη συνδέσμου σε άλλους διαδικτυακούς τόπους δεν υπονοεί έγκριση από την Αθηναϊκή και την Synergy και ως εκ τούτου συνιστάται o Πελάτης να ανατρέξει στους όρους χρήσης και στην πολιτική απορρήτου των διαδικτυακών τόπων τρίτων.

 

9. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η FORESTVIEW συλλέγει συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη. Οι σκοποί, οι αποδέκτες, οι περίοδοι διατήρησης και οι όροι υπό τους οποίους η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ορίζονται στην «Πολιτική Απορρήτου» στο Eshop, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων αναφορικά με την εν λόγω επεξεργασία.

10. Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό, Περιεχόμενο και εμπορικά σήματα

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό καθώς και στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικαστικών, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων ανήκουν είτε στην Αθηναϊκή είτε σε συνδεδεμένες εταιρείες είτε σε εταιρείες του Ομίλου Heineken είτε σε έτερους νόμιμους δικαιούχους και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα. Η FORESTVIEW η οποία αποτελεί τρίτο ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο συνεργαζόμενο εμπορικά για την πώληση των Προϊόντων μέσω διαδικτύου με την Αθηναϊκή διαχειρίζεται το Eshop, κατόπιν άδειας χρήσης από την Αθηναϊκή με σκοπό την πραγματοποίηση πωλήσεων εξ αποστάσεως των Προϊόντων μέσω του Εshop, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Ο Πελάτης και η FORESTVIEW συμφωνούν με την αποδοχή των παρόντων όρων ότι οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας στην Ελλάδα.

12. Τελικές διατάξεις

12.1. Οι παρόντες όροι δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (FORETVIEW και Πελάτη) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε τυχόν άλλων προηγούμενων έγγραφων ή προφορικών συμφωνιών μεταξύ των μερών. Η FORESTVIEW διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προειδοποίηση να τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο, εξυπακούεται ενημερώνοντας τον Πελάτη πριν από τη σύναψη της εκάστοτε αγοράς.

12.2. Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, τα μέρη συμφωνούν ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

12.3. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

12.4. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας. Περαιτέρω, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Eshop και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για την εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

12.5. Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση, ενημέρωση αναφορικά με τους παρόντες όρους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους είτε i) με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@barathome.gr, είτε (ii) τηλεφωνικά 2105384888 τις εργάσιμες ημέρες, ώρες επικοινωνίας: 9:00 έως 17:00 (αστική χρέωση από σταθερό τηλέφωνο).

12.6. Η FORESTVIEW δεσμεύεται από τον κώδικα δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.