ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Πολιτική για τα Cookies

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. έχει ως βασική προτεραιότητά της την εύχρηστη πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο www.barathome.gr (εφεξής συνοπτικά καλούμενοι ως «Ιστοσελίδα»). Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί cookies, σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ήτοι το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), αλλά και το με αρ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/1525/25.02.2020 Δελτίο Τύπου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα «Συστάσεις για τη συμμόρφωση υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες». Με την παρούσα Πολιτική για τα cookies (εφεξής η «Πολιτική»), προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από την ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ κατά την επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με τη διαχείριση cookies και των συναφών τεχνολογιών. 

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ως Υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας ορίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού αρ. 102, Τ.Κ. 12241, με ΑΦΜ 094000362, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «Εταιρεία»). 

2. Εκτελών την επεξεργασία 

Η «FOREST VIEW ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Υπηρεσίες Internet και Marketing

», που εδρεύει στην οδό ΤΑΚΗ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΤΚ 14564, με ΑΦΜ: 997952544 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ)

είναι εκτελών την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου στο βαθμό που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.   

3. Τι είναι τα cookies και για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με μικρό όγκο δεδομένων που αποστέλλεται στο φυλλομετρητή («browser»), όταν κάποιος επισκέπτεται μία ιστοσελίδα και αποθηκεύονται από τον κεντρικό server της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί στις Ιστοσελίδες της τις εξής κατηγορίες cookies: α) αναγκαία cookies, β) cookies προτιμήσεων, γ) στατιστικά cookies και δ) cookies εμπορικής προώθησης. Στο ειδικό εργαλείο (tool) που σας παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας, το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο εδώ, μπορείτε να πληροφορηθείτε για κάθε επιμέρους κατηγορία cookies που χρησιμοποιούμε στην Ιστοσελίδα μας, καθώς επίσης και για τον σκοπό χρήσης και το χρόνο τήρησης καθεμίας εξ αυτών.

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρό όγκο πληροφοριών, οι οποίες εγκαθίστανται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε, όπως για παράδειγμα τον υπολογιστή σας ή στο κινητό τηλέφωνο ή tablet που συνδέονται στο διαδίκτυο. Χάριν συντομίας, όλες αυτές οι τεχνικές συνδυασμένες θα αναφέρονται στο εξής ως «cookies».

Αποθηκεύουμε αυτόματα cookies στη συσκευή σας αποκλειστικά και μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας («αναγκαία cookies»). Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να μας δώσετε σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

Κάνοντας κλικ στην επιλογή συγκεκριμένης κατηγορίας cookies στο ενημερωτικό πλαίσιο των cookies, δίνετε την συγκατάθεσή σας στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. ώστε να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιήσει cookies. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. χρησιμοποιεί, κατόπιν της συγκατάθεσής σας, τους ακόλουθους τύπους cookies: 1) cookies προτίμησης, 2) στατιστικά cookies, και 3) διαφημιστικά cookies. Ορισμένα από αυτά τα cookies είναι προσωρινά («session cookies») και μας επιτρέπουν να συνδέσουμε τις ενέργειές σας στη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του προβαλλόμενου ιστοτόπου στο πρόγραμμα περιήγησης. Τα cookies με διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του προβαλλόμενου ιστοτόπου διαγράφονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Άλλα cookies έχουν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, τα οποία παραμένουν στην συσκευή σας για χρονική περίοδο η οποία εξειδικεύεται ανά συγκεκριμένο cookie.

4. Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies;

Με την εξαίρεση των απολύτως αναγκαίων cookies και αυτών για την ασφάλεια του χρήστη, η εγκατάσταση των λοιπών γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Η αποδοχή κάθε ξεχωριστού είδους μη υποχρεωτικών cookies δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αυτόματα την αποδοχή και των λοιπών.

Η ενημέρωση και η παροχή της συγκατάθεσής σας γίνονται μέσω των σχετικών μηχανισμών που σας παρέχονται από το χρησιμοποιούμενο στην Ιστοσελίδα μας σχετικό εργαλείο. Μέσω του εν λόγω εργαλείου, σας παρέχεται ειδική ενημέρωση για κάθε κατηγορία cookies που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση ανεξαρτήτως του είδους της ηλεκτρονικής συσκευής που χρησιμοποιείτε.

Μπορείτε ελεύθερα να επιλέξετε να μην αποδεχθείτε τη χρήση των cookies. Η μη παροχή συγκατάθεσης δεν οδηγεί σε αποκλεισμό από την πρόσβαση στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Εάν δεν αποδεχτείτε τη χρήση cookies ή δεν προβείτε σε αποδοχή ή απόρριψη αυτών και συνεχίσετε την πλοήγησή σας μετά την εμφάνιση του σχετικού αναδυόμενου παραθύρου, δεν θα γίνει χρήση ή εγκατάσταση αυτών στην συσκευή σας.

 

Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας οποιαδήποτε στιγμή στο ενημερωτικό πλαίσιο των cookies εδώ.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιοι είμαστε, με το πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους, στην Πολιτική Απορρήτου.

 

Αναγκαία cookies (6)

Τα αναγκαία cookies είναι απαραίτητα και σας βοηθούν να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα.

Βελτιώνουν τη φιλική χρήση της ιστοσελίδας προς τον επισκέπτη. Αυτά τα cookies εξασφαλίζουν ότι πρέπει να περάσετε μόνο μια φορά την προϋπόθεση του ορίου ηλικίας. Αυτά τα cookies βοηθούν επίσης στην υποστήριξη της ασφάλειας της ιστοσελίδας και στη βασική της λειτουργικότητα.

Όνομα

Πάροχος

Σκοπός

Λήξη

Τύπος

_abck

list-manage.com

Χρησιμοποιείται για να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει επανειλημμένες επιθέσεις cookies. – Το cookie είναι απαραίτητο για την ασφάλεια και την ακεραιότητα της ιστοσελίδας. 

1 έτος

HTTP Cookie

AgeGatewayAllowed

barathome.gr

Επιτρέπει την χρήση της ιστοσελίδας σε άτομα σε νόμιμη ηλικία για κατανάλωση αλκοολ.

1 ημέρα

HTTP Cookie

ak_bmsc

us17.list-manage.com

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να διακρίνει μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ. Αυτό είναι ευνοϊκό για την ιστοσελίδα, προκειμένου να κάνει έγκυρες αναφορές σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας.

1 ημέρα

HTTP Cookie

bm_sv

us17.list-manage.com

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το BotManager της ιστοσελίδας. Το BotManager εντοπίζει, κατηγοριοποιεί και καταρτίζει αναφορές σχετικά με πιθανά ρομπότ που αποπειρώνται να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα. 

Session

HTTP Cookie

bm_sz

list-manage.com

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το BotManager της ιστοσελίδας. Το BotManager εντοπίζει, κατηγοριοποιεί και καταρτίζει αναφορές σχετικά με πιθανά ρομπότ που αποπειρώνται να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

1 ημέρα

HTTP Cookie

CookieConsent

barathome.gr

Αποθηκεύει τη συγκατάθεση cookies του χρήστη για τον τρέχοντα τομέα. 

1 έτος

HTTP Cookie

 

Στατιστικά cookies (3)

Τα cookies ανάλυσης δεδομένων μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών μας και τη χρήση της ιστοσελίδας με ένα συνολικό τρόπο. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα cookies για να διαγνώσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες μας χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας.

Όνομα

Πάροχος

Σκοπός

Λήξη

Τύπος

_ga

barathome.gr

Καταγράφει ένα μοναδικό ID που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με το πώς ο επισκέπτης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα. 

2 έτη

HTTP Cookie

_gat

barathome.gr

Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για να επιταχύνει το ρυθμό αιτημάτων.

1 ημέρα

HTTP Cookie

_gid

barathome.gr

Καταγράφει ένα μοναδικό ID που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με το πώς ο επισκέπτης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα.

1 ημέρα

HTTP Cookie

 

Cookies διαφήμισης (7)

Τα διαφημιστικά cookies αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας σχετικά με την ιστοσελίδα για να σας παρέχουμε διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας, για τον υπολογισμό της επίδρασης διαφημίσεων και τον περιορισμό της συχνότητάς τους. Τρίτα μέρη θέτουν cookies μέσω της ιστοσελίδας μας για να αναδείξουν το περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει σε άλλες ιστοσελίδες.

Όνομα

Πάροχος

Σκοπός

Λήξη

Τύπος

_fbp

barathome.gr

Χρησιμοποιείται από το Facebook για την υλοποίηση μίας σειράς διαφημιστικών προϊόντων όπως προσφορές σε πραγματικό χρόνο από διαφημιζόμενους τρίτων μερών. 

3 μήνες

HTTP Cookie

_mcid

mc.us17.list-manage.com

Αυτό το cookie καταγράφει δεδομένα του επισκέπτη. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της συνάφειας των διαφημίσεων. 

1 έτος

HTTP Cookie

IDE

doubleclick.net

Χρησιμοποιείται από το Google DoubleClick για την καταγραφή και αναφορά των δραστηριοτήτων του χρήστη του ιστοτόπου, αφού δει και κάνει «κλικ» μιας από τις διαφημίσεις του διαφημιζόμενου  προς το σκοπό μέτρησης της αποδοτικότητας μιας διαφήμισης και της παρουσίασης στοχευμένων διαφημίσεων στο χρήστη.

1 έτος

HTTP Cookie

pagead/1p-conversion/#

google.com

Σε αναμονή

Session

Pixel Tracker

pagead/viewthroughconversion/808307150

doubleclick.net

Σε αναμονή

Session

Pixel Tracker

test_cookie

doubleclick.net

Χρησιμοποιείται για να ελέγχει αν ο φυλλομετρητής του χρήστη υποστηρίζει τα cookies.

1 ημέρα

HTTP Cookie

tr

facebook.com

Χρησιμοποιείται από το Facebook για την υλοποίηση μίας σειράς διαφημιστικών προϊόντων όπως προσφορές σε πραγματικό χρόνο από διαφημιζόμενους τρίτων μερών.