ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

1.  Υπό την επιφύλαξη όσων προβλέπονται υπό 4. κατωτέρω, ο Πελάτης-καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών αναιτιολόγητα. Η προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών εντός της οποίας ο Πελάτης δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης υπολογίζεται από τον χρόνο παράδοσης των Προϊόντων από την Synergy στην διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πελάτης, στην περίπτωση που η σύμβαση αφορά πολλά Προϊόντα παραγγελθέντα από τον Πελάτη με μία παραγγελία και παραδιδόμενα χωριστά, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ξεκινά από την στιγμή παράδοσης του τελευταίου Προϊόντος. 

2. Ο Πελάτης δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ενημερώνοντας σχετικά την Synergy εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών με οποιοδήποτε από τους κάτωθι τρόπους: (i) είτε συμπληρώνοντας το έντυπο υπαναχώρησης, το οποίο θα λάβει με την παράδοση των Προϊόντων και το οποίο σε κάθε περίπτωση μπορεί να εκτυπώσει και συμπληρώσει εδώ, και αποστέλλοντας το στην Synergy στην εξής διεύθυνση Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Σχοινέζα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο εξής email BarAtHome@synergy.gr (ii) είτε με οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωσή του που να παρουσιάζει την απόφασή του να υπαναχωρήσει, την οποία μπορεί να ασκήσει αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο email BarAtHome@synergy.gr. Η Synergy υποχρεούται να επιβεβαιώσει με email για την παραλαβή του ως άνω εντύπου ή της δήλωσης του Πελάτη. Στην περίπτωση που ο Πελάτης  δεν λάβει την  επιβεβαίωση αυτή θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Synergy στο τηλ 2105599100 ώρες επικοινωνίας: 9:00 έως 17:00 (αστική χρέωση από σταθερό τηλέφωνο). Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει τα Προϊόντα, στην ίδια κατάσταση που τα παρέλαβε μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα,  εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ως άνω ενημέρωση. Στην περίπτωση που έχει ανοιχθεί η συσκευασία, αυτή θα πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα και να επιστρέφεται με τα Προϊόντα. Τα έξοδα επιστροφής δεν επιβαρύνουν τον Πελάτη όταν τα παραλαμβάνει η SYNERGY από την διεύθυνση που έχει δηλώσει ο πελάτης και αφού έχει προηγηθεί επικοινωνία μεταξύ του Πελάτη και της SYNERGY. Σημειώνεται ωστόσο ότι τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον Πελάτη σε περίπτωση αποστολής των Προϊόντων με μέσο παράδοσης δικής του επιλογής. Κατά την παραλαβή της SYNERGY από την διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πελάτης ή την άφιξη στην αποθήκη της SYNERGY, κατόπιν της αποστολής των Προϊόντων από τον Πελάτη με μέσο παράδοσης δικής του επιλογής,  η SYNERGY ελέγχει ότι η συσκευή επέστρεψε στην κατάσταση που τα παρέλαβε ο πελάτης. Σε διαφορετική περίπτωση ενημερώνει με mail και φωτογραφίες την Αθηναϊκή.

3. Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στην Synergy,  η Synergy θα επιστρέφει όλα τα χρήματα που έλαβε από τον Πελάτη (με την επιφύλαξη της τυχόν απομείωσης της αξίας ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των Προϊόντων),  με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο Πελάτης την καταβολή της πληρωμής. Η Synergy θα επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ωστόσο δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων μέχρι να επιστραφούν τα Προϊόντα σε αυτήν ή μέχρις ότου ο καταναλωτής παράσχει αποδείξεις ότι απέστειλε τα Προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. 

4. Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του νόμου δεν εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, στις εξής περιπτώσεις: (i) όταν τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση, (ii) όταν τα Προϊόντα που παραδίδονται έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο Πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις (iii) όταν τα Προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, (iv) όταν πρόκειται για προμήθεια τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών, που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα. Συνεπώς, το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί από τον Πελάτη για την αγορά των βαρελιών μπύρας TORPS.