Εξυπηρέτηση Πελατών

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε είτε ποιοτικό πρόβλημα με τα βαρέλια TORPS 2L είτε πρόβλημα στο σύστημα βαρελίσιας μπύρας “SUB” μετά την πώλησή του, ή απαιτείται συντήρηση ή/και επισκευή του ή/και προμήθεια ανταλλακτικών, επικοινωνήστε με την Αθηναϊκή είτε

i) με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@barathome.gr είτε
ii) εργάσιμες ημέρες με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Αθηναϊκής τηλεφωνικά, ώρες 9:00 έως 17:00 από σταθερό τηλέφωνο στον αρ. τηλ. 801 22 20000 (Αστική χρέωση) ή από κινητό τηλέφωνο στον αρ. τηλ. 2105384888 (Αστική χρέωση που ακολουθεί τον τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου της τηλεφωνικής σύνδεσης του πελάτη).